Hasta Ziyareti

Yazar Tarih Eylül 13, 2009 Kategori Güzel Ahlâk, Toplumsal | 0 Yorum

muft_e_h__1

HASTA ZİYARETİ

Üzerinde gerektiği kadar durmadığımız konulardan birisi de, hasta ziyaretidir. Etrafımıza bir göz atıp düşünecek olursak, çoğumuzun ziyaretini ihmal ettiğimiz hastalar vardır. Küçük bir ihmalde ne kadar zarar içinde olduğumuzun farkına varsak, çok az zahmetle elde edeceğimiz karların peşine hemen koşarız. Hasta ziyaretinin de getirdiği sevaplar karşısında hiçbir zorluğu yoktur.

Müslüman’ın hastalanması “günahlarının affına” sebep olduğu gibi, hasta ziyareti de komşuluk hakkını ifa edip sevap kazanmaya bir sebeptir. Hadis-i şerifte, hastalığından şikâyette bulunmayan kişinin günahları, güz mevsiminde dökülen ağaç yapraklarına benzetilmiştir. Sabırlı hastanın günahları, yaprakların dökülüşü misali gittiği gibi, bu hastaya hizmet eden sabırlı yardımcının günahları da dökülüp gider.

Hasta ziyaretçileri, hastaya hizmet edenleri tebrik etmeli, sevap kazandığını hatırlatıp, hizmet şevki vermeli, manevî takviyede bulunmalıdırlar.

Hasta ziyaretinde güler yüzlü bir çehre ile şefkatli bir görünüşle hal hatır sorup, sohbet ederken ümit ve şevk veren mevzuları bulmalı, hastanın sevinmesine sebep olacak hususlardan söz etmelidir.

Ziyaretçilerin hastaya moral vermeleri çok mühimdir. Ona en ağır hastaların bile iyileştikleri nazara verilmeli, bilhassa Allah’ın rahmet ve şefkatinin genişliğini anlatarak, hastalığının günahlarının affına sebep olacağı hatırlatılmalıdır.

Hastanın yanında fazla oturmak uygun olmaz. Zira Peygamber Efendimiz (a.s.m.), bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurur: “ Hasta ziyaretinin hayırlısı, hafif olanıdır.”

Hasta ziyareti esnasında, karşılaştığımız hoşa gitmeyen hallerin ulu orta anlatılması uygun değildir. İmkânlarımız nisbetinde hastaya yardım edip, destek olmalıyız. Hastanın canını sıkan işleri yoluna koymak için gayret göstermeliyiz.

Hastanın duası meleklerin duası gibi olduğundan, onun hayır duasını almaya çalışmalıyız.

Hastanın yanında, şifa için İhlâs, Felâk, Nâs ve Fatiha surelerini okumak da adaptan sayılmıştır.

Peygamber Efendimiz (a.s.m.) Müslümanlara şu yedi şeyi yapmalarını emretmiştir: “Cenazenin arkasından gitmek, hastaları ziyaret etmek, davete icabet etmek, mazluma yardım etmek, verilen sözü, yapılan yemini reddetmeyip kabul etmek, verilen selâmı almak, aksırana dua etmek.”(1)

Yine başka bir Hadis-i Şerif’te Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyuruyor: “Esiri kurtarınız, açı doyurunuz, hastayı ziyaret ediniz.” (2)

Evet, bu Hadis-i Şeriflerde Peygamber Efendimizin (s.a.v.) açık olarak ifade ettiği gibi, hasta ziyareti üzerimize vacip olan bir komşuluk hakkı olduğundan, mümkün mertebe ihmal edilmemelidir.

1.Buhari, Cenaiz,2
2. Tecrid, 8: 404.

HASTA ZİYARETİ – 2

Sağlık gibi hastalık da insanlar içindir. Hemen her yaşta, insanların yakasına yapışabilen hastalıklar vardır. Hastalık, üzüntü ve sıkıntı kaynağıdır. Bu durumda insan, yakınlarını ve dostlarını yanında görmek onların tatlı sözleri ve yardımları ile teselli bulmak ister.

Hastaları ziyaret etmek Peygamberimizin (a.s.m.) sünnetidir. Peygamberimiz kendi hastaları ziyaret eder, ashabına hastaları ziyaret etmeyi emrederdi. 1

Hasta ziyaretinde, Mü’min, gayr-i müslim ayırt etmezdi. 2
Kim bir hastanın hâl ve hatırını sormaya gider veya Allah için sevdiği bir kişiyi ziyaret ederse, ona melek şöyle seslenir:”Sana ne Mutlu! Güzel bir Yolculuk Yaptın. Kendine cennet barınak hazırladın.” Sözleriyle hasta ziyaretini teşvik ederdi. Çünkü hastayı ziyaret etmek Müslüman’ın Müslüman’a karşı bir hakkıdır. 3

İnsanî görevlerden biri olan hasta ziyaretinin hem hasta hem de ziyaret eden açısından büyük yararları vardır.
Hasta ziyareti ile Müslüman’a karşı bir görev yerine getirilmiştir. Hastaya moral verilmiş, hastanın gönlü alınmış, acıları paylaşılmış ve hafifletilmiştir. Hasta yalnızlık ve kimsesizlik duygusundan kurtarılmış ona yaşama sevinci verilmiş, sosyal ilişkiler ve dostluklar geliştirilmiş ve sevap kazanılmış olur. 4

Bu tür kazanımlarla ilgili olarak Peygamberimizin çok güzel sözleri ve müjdeleri vardır. Peygamberimiz (a.s.m.) şu hadisinde hasta ziyareti yapan kimsenin cennet meyvesi yemiş gibi olacağını bildirmiştir: “Kim bir hastayı ziyaret ederse, ziyaret süresince “cennet hurfesi” içindedir. Ey Allah’ın Elçisi! ”Cennet hurfesi” nedir denildi. Hz . Peygamber cennet hurfesi, cennet yemişleridir” cevabını verdi.5

Hasta ziyareti yapanlara melekler dua ederler. Hz. Ali, Rasulullah (s.a.s)’ı şöyle buyururken işittim demiştir: “Bir Müslüman, hasta olan bir Müslüman kardeşini sabahleyin ziyarete giderse, yetmiş bin melek akşama kadar ona rahmet diler. Eğer akşamleyin ziyaret ederse, yetmiş bin melek onun için sabaha kadar istiğfar eder ve o kişi için cennette toplanmış meyveler vardır.” 6

Hasta ziyaret eden Müslüman, mümin kardeşinin derdi ile dertlenmiş ve onun acısını paylaşmış olur. Acılar, dertler ve sıkıntılar paylaşıldıkça azalır. Peygamberimiz bu konuda müminleri şöyle nitelemiştir:”Birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat etmede müminlerin vücut gibi olduklarını görürsün. Vücudun herhangi bir organı rahatsız olursa, diğer azalar da ona uykusuzluk ve ateş ile iştirak ederler.”7 Hasta ziyareti, Müslüman’ı Allah rızasına ulaştıracak ahlâkî davranışlardan biridir. Bu sebeple hasta ziyareti, vazgeçilmez bir görevdir.

Dipnot:

1- Buhârî, Cenaiz,2
2- Ahmed, III, 175
3- Müslim, Selam,5
4- Tirmizi, Edep, 45
5- Müslim, Birr,42
6- Tirmizi, Cenâiz, 2
7- Buhârî, Edeb,27

HASTA ZİYARETİ – 3

Hasta ziyaretinde bazı kurallara uyulması bir görev, ahlâkî bir davranış ve edeptir. Bu kurallara uyulmazsa ziyaretten beklenen yararlar elde edilemez. Bu kuralları kısaca şöyle özetleyebiliriz:

Ziyaret için uygun bir zaman seçilir. Mümkünse ziyaret saati önceden bildirilir. Ziyarete temiz ve düzgün bir kıyafetle gidilir. Hasta evinde ise, kapı çalınıp izin alınarak ve selam verilerek girilir. Hastanede ise ziyaret saatlerinde gidilir. Hastaya sağlık ve şifa dileğinde bulunulur. “Geçmiş olsun, Allah şifa versin, nasılsınız, iyi misiniz” gibi sözlerle hal hatır sorulur.

Hastaya iyi ve moral verici sözler söylenir. Peygamberimiz(a.s.m) ziyaret ettiği hastanın yanına girdiği zaman ona, “Geçmiş olsun, inşallah hastalığın günahlarını temizler” dediği rivayet edilmiştir. 1
Hasta ziyareti kısa tutulur. Hastayı bir anda çok kişi ziyaret etmemelidir. Çünkü hastalara, dışarıdan kolayca başka hastalıkta bulaştırılabilir.

Hastayı üzecek, onun moralini bozacak söz ve davranışlardan sakınılır. Güzel şeylerden bahsedilir. Hastanın yanında asık suratla durulmaz, güler yüzlü olunur ve tatlı sözler söylenir. Hastaya bir isteği olup olmadığı sorulur. Ziyarete hastanın sevdiği bir hediye veya okuyabileceği bir kitap veya çiçek götürülebilir. Ancak hediyenin hastaya ve hastalığına uygun olmasına dikkat edilir.

Öksürüğü, aksırığı, ateşi ve bulaşıcı bir hastalığı olanların hasta ziyareti yapmaması; yoğun bakımda ve yanık ünitesinde yatan, bulaşıcı hastalığı olan, bağışıklık sistemi bozuk olan, kanser tedavisi olan, organ nakli yapılmış olan; mikroplara karşı savunma mekanizmaları oldukça zayıflayan, doktoru tarafından ziyaretinde sakınca görülen hastaların ziyaret edilmemesi gerekir. Çünkü hastaya başka hastalık bulaştırabilir.
Hastaya dua edilir. Peygamberimiz hastalara dua edilmesini teşvik ettiği ve kendisinin de dua ettiği hadis kitaplarında bildirilmektedir. Mesela, sahabeden Sa’d ibni Ebî Vakkas (r.a.), hastalandığımda Rasulullah (a.s.m) beni ziyarete geldi ve üç defa, “Rabb’im, Sa’d’ı iyileştir.” Diye dua etti.2

Hz. Aişe validemizin bildirdiğine göre Peygamberimiz(a.s.m); aile fertlerinden biri hastalandığı zaman sağ eliyle hastayı sıvazlayıp; “Ey bütün insanların Rabbi olan Allah’ım! Bu hastanın ıstırabını gider ve ona şifa ver. Şifayı veren ancak Sen’sin. Senin şifandan başka şifa yoktur. Bu hastaya öyle bir şifa ver ki, onda hiçbir hastalık izi kalmasın.” Diye dua etmiştir. 3

Bazı hastalar, hastalıkları sırasında hep ölümü düşünürler. Böyle kimselerin uygun sözlerle teselli edilmesi ve kendilerine moral destek verilmesi gerekir. Hasta ölüm yatağına düşmüş ise, ona duyurmak için yanında kelime-i şahadet telkin edilir.4

Peygamberimiz, “Kim ‘lâ ilâhe illallah’ tevhid kelimesini bilerek ölürse cennete girer.” Buyurmuştur.5
Hasta uzakta ise veya başka sebeplerle bizzat gidilip hasta ziyaret edilemiyorsa, bir başkası aracılığı ile veya mektup, telefon gibi haberleşme araçları ile selâm, sağlık ve şifa dilekleri iletilerek bu görev yerine getirilebilir.
Sonuç olarak; insan hastalanabilir özellikte yaratılmıştır. Hasta insanın maddi ve manevi anlamda tedavi olması dini bir görevi olduğu gibi, hastanın ziyaret edilmesi de dini bir görevdir. Kurallarına uyularak yapılan hasta ziyareti hastaya moral verir, iyileşmesine katkı sağlar, dostlukları pekiştirir ve ziyaret edene sevap kazandırır.

Dipnotlar:

1-Buhari, Merda, 10
2-Müslim, Vasâyâ,8
3-Buhari, Merda, 20
4-Buhari, İsti’zân,29
5-Müslim, İman,43

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>